ארכיון לחודש פברואר, 2012

דובוני אכפת לי – הסרט

דובוני אכפת לי גרים גבוה מעל העננים ומעל קשת בענן. הדובונים משגיחים על פני כדור הארץ, לוודאות שכולם אדיבים וידידותיים אחד לשני. כאשר הם רואים שרוח הרועה נכנסת בתוך ילד בודד בשם ניקולס, וגורמת לאנשים להיות רעים, קופצים דובוני אכפת לפעולה “אכפתיות”.